• Plaćaj online bez kreditne kartice, jednostavno kao kešom!

  • Plaćaj račune onda kada ti je to usput, bez čekanja u redu!

  • Ostavi vreme za bitne stvari

iWallet app - tvoj novčanik online

Plaćaj na Internetu bez kreditne kartice i bez računa u banci!

iPay elektronski novac ti omogućava da na najsigurniji način kupuješ robu i usluge preko domaćih Internet sajtova, bez upotrebe platne ili kreditne kartice, bez otvaranja računa u banci, bez troškova izdavanja i mesečnog održavanja.

Kako da plaćaš račune usput

Želiš da platiš račune brzo, u vreme koje ti najviše odgovara tokom većeg dela dana (i noći) ali nemaš on-line bankarstvo, čak ni tekući račun? Nema problema! Plaćaj račune na više od 700 lokacija, saznaj kako.

Ostavi vreme za bitne stvari

© 2017 by iPay See d.o.o. Beograd