Sugestije i prigovori

Sugestije i prigovori

Poštovani korisnici,

iPay See d.o.o. (u daljem tekstu: Institucija), u svom poslovanju, čini sve da sa svim postojećim i potencijalnim korisnicima pruži odličnu uslugu i gradi transparentan odnos na zadovoljstvo svih strana.

Vaše mišljenje nam je od izuzetnog značaja i sa posebnom pažnjom pristupamo svakom Vašem prigovoru, predlogu ili savetu jer cilj nam je da kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta naših usluga, zbog Vas, naših klijenata.

U nastavku teksta prikazano je Uputstvo za prigovore koje će Vam bliže objasniti Vaša prava koja imate u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Preporučujemo Vam da nas obavestite u svakom trenutku u kom smatrate da je Institucija napravila grešku u saradnji sa Vama.

Korisnik ima pravo na pisani prigovor Instituciji ukoliko smatra da se Institucija ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o platnim uslugama, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja koji se odnose na finansijske usluge ili obaveza iz zaključenog ugovora. Korisnik ima pravo na prigovor u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.

Ako korisnik podnese prigovor po isteku navedenog roka, Institucija je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku propisanog roka, zbog čega nema obavezu da prigovor razmatra.

Način na koji možete da podnesete prigovor

Prigovor možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi. Ukoliko prigovor upućujete usmeno, zaposlenom na ovlašćenoj lokaciji Institucije ili pozivom kontakt centra na broj 011/41 42 262, zaposleni će pokušati da Vam pruže adekvatan odgovor i reše Vaš problem odmah, ali Vas upozoravamo da Institucija nema obavezu razmatranja usmenog prigovora Korisnika. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili, zaposleni Institucije odnosno zastupnik će Vam pružiti sve neophodne informacije o upućivanju pisanog prigovora.
Prigovor na poslovanje Institucije, u pisanoj formi, možete poslati u svakom trenutku, na sledeće načine:
  • Slanjem prigovora poštom na adresu: iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, Beogradskog bataljona 4, 11030 Beograd, Čukarica
  • Slanjem prigovora na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • Popunjavanjem obrasca – Obrazac za prigovor korisnika (PDF) i uručenjem zaposlenom Institucije ili zastupnika Institucije

Potrebne informacije i dokumentacija

  • Ime i prezime, adresu, mesto i kontakt telefon korisnika;
  • Lokaciju ekspoziture odnosno uplatnog mesta;
  • Razloge podnošenja prigovora kao i podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Institucijom na koji se prigovor odnosi (broj i naziv potvrde/ugovora, iznos transakcije).

Rok za odgovor

Institucija je dužna da razmotri i dostavi odgovor na prigovor Korisniku na poštansku adresu ili elektronskim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Institucija ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za još najviše 15 dana od dana prijema prigovora, o čemu će Institucija obavestiti korisnika u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Navedeno obaveštenje mora da sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Institucija neće podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ako Institucija oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika o tome da li su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje.

Pravo na posredovanje ili pritužbu

Ako je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u gore navedenim zakonskim rokovima podnosilac prigovora može, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podneti predlog za posredovanje ili pritužbu, u pisanoj formi:

Na adresu NBS: Narodna banka Srbije, Nemanjina broj 17, 11000 Beograd

Elektronskim putem na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Rok za podnošenje pritužbe NBS je šest meseci od dana prijema odgovora Institucije ili protoka roka za dostavljanje odgovora Institucije na podneti prigovor.

S poštovanjem

Vaš iPay See

Kontakt forma za prigovore

Sva polja označena zvezdicom (*) moraju biti popunjena.
Unesite Vaše ime
Unesite Vaše prezime
Unesite ispravnu imejl adresu
Unesite tekst Vaše sugestije ili prigovora
Invalid Input
© 2017 by iPay See d.o.o. Beograd