Uputstva

Blokiranje iPay vaučera

(e-novca)

Pregled stanja i transakcija

sa iPay vaučerom

Štampa potvrde

o izvršenom plaćanju ili prijemu platnog naloga

Uputstva